Spring naar toolbar
Kenniscentrum

Beroepsverenigingen

Beroepsverenigingen
Vermeld staan de links naar erkende wetenschappelijke/beroepsverenigingen van BIG geregistreerde professionals (of naar een sectie daarvan) die gespecialiseerd zijn in OLK.

  • Nederlandse vereniging voor psychiatrie:   De NVVP is de beroepsvereniging van psychiaters in Nederland en heeft een Afdeling Consultatieve en Ziekenhuispsychiatrie. Patiëntenfolder over OLK.
  • Nederlandse Federatie voor Ziekenhuispsychiatrie:  De NFZP is de overkoepelende organisatie van de Vereniging van PAAZ Managers (VPM), de Afdeling Consultatieve en Ziekenhuis Psychiatrie van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (ACZP) en Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland Consultatieve Psychiatrie (V&VNCP).
  • Landelijke Vereniging Medisch Psychologen De LVMP is de beroepsvereniging van psychologen die werkzaam zijn in een algemeen/academisch/categoraal ziekenhuis.
  • De Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie volgens de Psychosomatiek De NFP is de beroepsvereniging van Fysiotherapeuten volgens de Psychosomatiek. Zij zijn gespecialiseerd in het herkennen en beïnvloeden van de complexe relatie tussen bewegend functioneren en psychisch functioneren.
  • Psychologen Algemene/academische Ziekenhuizen: PAZ is de sectie van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) voor psychologen met belangstelling voor de somatische gezondheidszorg en met name de psychologische zorg in de ziekenhuizen.
  • Society for Psychosomatic Medicine De SPM is een vereniging van mensen in de gezondheidszorg, die zich verdiepen in het psychosomatisch gedachtegoed, dat door Prof.dr. Juda Groen, Wim Wolters en dr. Henk Pelser, internisten te Amsterdam, is ontwikkeld.