Spring naar toolbar

Meetinstrumenten

Vragenlijsten als hulpmiddel bij de diagnostiek van somatisch symptoomstoornissen.

Met de komst van de dsm-5 wordt het domein van de somatoforme stoornissen vervangen door de somatisch-symptoomstoornissen en aanverwante stoornissen. De somatischsymptoomstoornis wordt gekenmerkt door lichamelijke klachten die gepaard aan met disfunctionele gedachten, gevoelens, en/of gedragingen. In deze bijdrage bieden Anne van Gils en collega’s een beknopt overzicht van Vragenlijsten die door clinici en onderzoekers gebruikt kunnen worden voor het in kaart brengen van deze maladaptieve reacties op lichamelijke klachten.