Spring naar toolbar

Meetinstrumenten

Vragenlijsten als hulpmiddel bij de diagnostiek van somatisch symptoomstoornissen.

Met de komst van de dsm-5 wordt het domein van de somatoforme stoornissen vervangen door de somatisch-symptoomstoornissen en aanverwante stoornissen. De somatischsymptoomstoornis wordt gekenmerkt door lichamelijke klachten die gepaard aan met disfunctionele gedachten, gevoelens, en/of gedragingen. In deze bijdrage bieden Anne van Gils en collega’s een beknopt overzicht van Vragenlijsten die door clinici en onderzoekers gebruikt kunnen worden voor het in kaart brengen van deze maladaptieve reacties op lichamelijke klachten.

In bijgaand schema ziet u een overzicht van vragenlijsten, welke nuttig kunnen zijn om af te nemen bij mensen met SOLK. In de linker kolom staan de originele vragenlijsten en in de middelste kolom vindt u een aangepaste versie van de vragenlijsten, zoals ze worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek.

Om te zorgen voor een uniforme stijl, zijn bepaalde elementen van de vragenlijsten aangepast in het kader van wetenschappelijk onderzoek. De instructie werd zo mogelijk aangepast naar: “Geef aan in hoeverre de volgende uitspraken voor u van toepassing zijn.”. Er werd een antwoordschaal gebruikt van 0 (helemaal niet van toepassing) tot 4 (heel erg van toepassing). Tenslotte wordt in de tekst aan klachten gerefereerd als “mijn lichamelijke klachten”.