Nieuw hulpmiddel voor de zorgstandaard SOLK en de zorgstandaard Chronische Pijn

Visual verwijsmogelijkheden

Door Akwa GGz is in samenwerking met NOLK een keuzekaart/visual met behandelmogelijkheden voor patiënten met aanhoudende klachten tot stand gekomen. Deze keuzekaart is bedoeld voor professionals in de zorg en voor patiënten met Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK). De keuzekaart bevat mogelijke verwijzingen voor behandeling die kunnen passen bij de klachten van de patiënt.

Download hier de keuzekaart behandelmogelijkheden.

Oplegger voor de zorgstandaarden SOLK en chronische pijn

Samen met deze visual is ook de oplegger voor de zorgstandaarden SOLK en chronische pijn gepresenteerd. Bij patiënten met chronische pijnklachten kunnen twee zorgstandaarden van toepassing zijn: de zorgstandaard Chronische Pijn en de zorgstandaard SOLK. Beide zorgstandaarden zijn gebaseerd op kennis uit de actuele wetenschap en de klinische praktijk en kennis van patiënten.

Hoe weet je welke zorgstandaard je het beste kunt volgen?
Daar helpt de wegwijzer je bij. De wegwijzer is bedoeld voor patiënten en hulpverleners in de eerstelijnszorg zoals huisartsen, praktijkondersteuners, fysiotherapeuten en ergotherapeuten.

Download hier de complete wegwijzer (oplegger) zorgstandaarden bij chronische pijn.

Op de hoogte blijven? Schrijf je in voor de nieuwsbrief.