Spring naar toolbar

Werkgroep Samenwerken met patiënten met aanhoudende lichamelijke klachten (alk)

Binnen het NOLK zijn er diverse werkgroepen actief, waaronder de Werkgroep Samenwerken met patiënten met aanhoudende lichamelijke klachten. In deze werkgroep komen (ex-)patiënten en zorgprofessionals bij elkaar om de samenwerking tussen patiënten en behandelaren te optimaliseren.

De missie van de werkgroep ‘Samenwerken met patiënten met aanhoudende lichamelijke klachten’ is samen met de doelgroep de kwaliteit van zorg en de kwaliteit van leven te verbeteren. De werkgroep is tot nu vooral gericht geweest op het op gang brengen van de inbreng van (ex)patiënten bij onderzoek en zorgvernieuwingsprojecten.

Leden van de werkgroep:
Mw. dr. L. Tak
Mw. M. Sturre
Mw. L. Jawalapershad
Mw. I. Audier
Mw. drs. M.J.H. Oomens
Dhr. dr. T. olde Hartman

De werkgroep werkt samen met een patiëntenpanel en is nog op zoek naar (ex)patiënten voor de uitbreiding van het panel. Interesse of kent u iemand voor dit panel?

Met hulpverleners en patiënten gezamenlijk de kwaliteit van zorg en leven voor patiënten met aanhoudende lichamelijke klachten verbeteren:
Input patiënten aangeboden & Input ervaringsdeskundige gezocht